Správa dokumentů a procesů

Česky

Správa státních hmotných rezerv využívá informační systém KRIZKOM, vytvořený společností DATASYS v roce 2010.  Systém KRIZKOM je určen k podpoře procesů vyžadování a zabezpečování věcných zdrojů potřebných k překonání krizových stavů. Celé řešení je postaveno na platformě MS SharePoint a nadstavby pro oběh dokumentů Nintex Workflow.

Systém poskytuje integrační rozhraní do systémů věcných zdrojů, potřebné formuláře pro vyžadování zásob hmotných rezerv, generuje a konvertuje dokumenty, podporuje pracovní postupy pro oběh formulářů a dokumentů a jejich schvalování v rámci krizového řízení a poskytuje archivaci dokumentů. IS Krizkom byl v průběhu let funkčně zdokonalován na základě  požadavků orgánů krizového řízení a zkušeností z krizí, z nácviků a cvičení k vyžadování a zabezpečování věcných zdrojů.

Systém využívá 205 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 22 městských úřadů Magistrátu hlavního města Prahy a 13 krajských úřadů. Dále řešení používá nejméně 10 ústředních správních úřadů (tj. všichni členové Ústředního krizového štábu), 13 ředitelství hasičských záchranných sborů krajů, ředitelství HZS hlavního města Prahy, Generální ředitelství HZS, Policejní prezidium ČR a Ochraňovatelé pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc.

Informační systém Krizkom umožňuje:

  • práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti a
  • poskytuje informace o státních hmotných rezervách,
  • zobrazuje informace o věcných zdrojích u podnikatelských subjektů zařazených do plánu nezbytných dodávek,
  • umožňuje jednotné a jednoznačné zpracování požadavku na věcné zdroje, automatizovaný souhrn  požadavků, posuzování uplatněných požadavků (zjištění disponibility věcných zdrojů, které lze zajistit na daném stupni – ve správním obvodu orgánu krizového řízení, nebo v jeho odborné působnosti),
  • zabezpečuje postoupení požadavků, které na daném stupni nelze zajistit, orgánu krizového řízení vyššího stupně,
  • poskytuje notifikace (upozornění) o potřebě řešit požadavek na věcné zdroje (SMS, e-mail),
  • průběžně informuje každý článek řízení o stavu řešení požadavku, který uplatnil na vyšším stupni,
  • propojuje KŠ ORP, KŠ krajů, KŠ ÚSÚ,  ÚKŠ a ochraňovatele SHR a umožňuje vzájemnou komunikaci mezi OPS ÚKŠ a resorty (členy OPS ÚKŠ ), realizuje předávání  požadavku k řešení garantujícímu ÚSÚ a součinnostnímu ÚSÚ, 
  • umožňuje přijmout návrh řešení od garantujícího ÚSÚ a informuje o řešení žadatele a orgány krizového řízení, které se na řešení požadavku podíleli,
  • systém umožní poskytnout informaci o nabízené humanitární pomoci nebo materiální zahraniční humanitární pomoci orgánům krizového řízení, adekvátní ochranu dat.

Společnost DATASYS, s. r. o. vytvořila systém pro Správu státních hmotných rezerv. Od jeho dodání poskytuje nezbytnou technickou podporu k zabezpečení provozu a dlouhodobě se podílí  na technologickém a funkčním rozvoji informačního systému.

O Státní správě hmotných rezerv

Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

Máte dotaz?

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů

CAPTCHA
Jste robot?