PLM řešení SmarTeam

Česky

Operativní a okamžitý přístup k aktuálním datům a všem potřebným informacím a jejich sdílení napříč odděleními technického vývoje vedl i jednoho z našich klíčových zákazníků, firmu Škoda Auto a.s. k poptávce po systému, který by umožnil naplnit uvedené potřeby při správě dat stále se rozšiřující platformy vyvíjených prototypů a s tím souvisejícím nárůstem produktové a projektové dokumentace.

V samotném počátku bylo v pilotním projektu nasazeno PLM řešení ENOVIA SmarTeam pro skupinu technologických pracovníků v oddělení stavby prototypů a modelů, kdy se do elektronické podoby převedla kusovníková struktura dílů jednotlivých stavebních řad prototypů a byly nastaveny procesní mechanismy pro tvorbu poptávkového a objednávkového řízení a správu technologických postupů pro interní výrobu.

Rozšiřování PLM do dalších oddělení

Tento pilotní projekt trval necelé dva roky, po kterých byl díky své úspěšnosti převeden do produkčního prostředí. Vzhledem k výraznému rozšiřování modelové platformy vozů Škoda následovalo i postupné nasazení PLM řešení do dalších oddělení, a to především s cílem urychlení a zpřehlednění spolupráce dalších zainteresovaných útvarů nad souběžně vyvíjenými modely vozů.

Aktuální stav řešení ve ŠKODA AUTO a.s.

V současnosti PLM řešení SmarTeam, implementovaného ve ŠKODA AUTO a.s. firmou DATASYS s.r.o., využívá denně cca 300 uživatelů technického vývoje v hlavním závodě v Mladé Boleslavi i v pobočných závodech ve Vrchlabí a Kvasinách, jejich uživatelské prostředí je rozděleno do 40 pracovních tříd v návaznosti na organizační strukturu technického vývoje. Pro uživatele je k dispozici více než 80 nadstavbových funkcí, které pokrývají oblasti počínající správou jednotlivých projektů a zakázek včetně projektové dokumentace, přes zajištění a kontroly dodávek dílů, poptávkové,  objednávkové a změnové řízení až po vlastní skladové hospodářství a archivaci již ukončených projektů. Součástí dodávky je i kompletní česká lokalizace prostředí.

Aplikace SmarTeam je propojena i s dalšími informačními systémy využívanými ve ŠKODA AUTO a.s., jako jsou například ERP systém EBP, synchronizace projektů vedených v MS Project nebo Systém řízení výroby, kdy přes definované a společně vyvinuté rozhraní mají uživatelé možnost nahlížet z PLM do těchto aplikací, načítat a řízeně přenášet data a synchronizovat spravované informace.

Aplikace se stále „za pochodu“ vyvíjí a rozšiřuje na základě definovaných požadavků jednotlivých odborných útvarů.

V současné době probíhá implementace technologie QR kódů do skladového hospodářství, která by měla výrazně zrychlit a zefektivnit samotnou práci v jednotlivých skladech a umožnit uživatelům získat ještě detailnější informace o pohybu jednotlivých dílů v rámci technického vývoje.

Máte dotaz?

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů

CAPTCHA
Jste robot?