Nový Zabbix 4.0 LTS: mnoho úprav vzhledu i funkčnosti

Společnost Zabbix SIA vydala 2. října 2018 novou verzi monitorovacího systému Zabbix. Zabbix 4.0 LTS přináší spoustu nových vlastností, které v tomto článku podrobně popisuje náš IT konzultant Lukáš Malý.

Monitorovací systém Zabbix není nutné dlouze představovat. Za dobu své existence si tento monitorovací systém našel místo v mnoha IT odvětvích. Jeho dvacetiletý vývoj došel k nové verzi 4.0 LTS.

Včera (2. října 2018) byl vydán Zabbix 4.0 LTS ve formě zdrojových kódů a balíčků v oficiálním . Na stránkách dokumentace je velmi podrobný popis všech nových funkcí. V repository je nově k dispozici i sestavení pro Raspbian pro Raspberry Pi.

Vylepšený dashboard

V nové verzi zaznamenaly Dashboardy další vylepšení, aby byly vizuálně atraktivnější, flexibilnější pro potřeby uživatelů.

Okamžitá kontrola hodnoty položky

Kontrola nové hodnoty položky v Zabbixu byla vždy cyklická a byla založena na nastavených update intervalech. Zatímco u mnoha položek jsou intervaly aktualizace poměrně krátké, existují i další (včetně pravidel pro LLD - nízkoúrovňového objevování), u kterých jsou intervaly aktualizace poměrně dlouhé. V reálných situacích může být potřeba rychleji získat novou hodnotu.

V nové verzi Zabbixu existuje nové tlačítko pro manuální kontrolu, které je k dispozici ve dvou umístěních:

Ve formuláři položky nebo objevovacím pravidle LLD:

V seznamu položek nebo objevovacích pravidlech, klikneme na tlačítko Check Now:

Nový typ položky HTTP

Byla zavedena nová položka typu HTTP umožňující dotazování dat pomocí protokolu HTTP/HTTPS.

Další podrobnosti viz typ položky HTTP agenta.

Prototypy položek mohou záviset na běžných položkách.

Zabbix 3.4 zavedl závislé položky a prototypy závislých položek, které mohou extrahovat data z hromadných metrik shromážděných hlavní položkou. Předtím však prototypy položek mohly záviset pouze na jiném prototypu položky ze stejného pravidla LLD. Toto omezení bylo nyní zrušeno. Prototyp položky může záviset na jiném prototypu nebo na normální položce od stejného hostitele.

Při výběru hlavní položky pro prototyp jsou nyní dvě fronty - jedna pro výběr pravidelné hlavní položky a druhá pro výběr prototypové hlavní položky.

Nízkoúrovňová makra v předzpracování položky

Nízkoúrovňová makra pro objevení lze nyní použít v krocích předzpracování položek pro prototypy položek.

Makra uživatele a makra uživatele s kontextem lze použít v krocích předzpracování položek pro běžné položky a prototypy položek.

Vyjmutí podstringu z hodnoty makra LLD

Funkce maker jsou nyní podporovány makry LLD, které umožňují extrahovat určitou část hodnoty makra pomocí regulárního výrazu.

Chcete-li například extrahovat jméno zákazníka a číslo rozhraní z následujícího makra LLD pro účely tagování událostí.

{#IFALIAS}=customername_1

Další informace o syntaxi funkcí maker viz: Funkce maker.

Funkce maker jsou podporovány ve všech oblastech, kde lze použít makra LLD, krom filtrování pravidel.

Nastavení údržby hostů na úrovni triggeru pomocí tag

Údržba hostitelů může být nyní omezena na triggery/služby s odpovídajícími značkami:

Tagy jsou novinkou, na kterou je ve verzi 4.0 kladen velký důraz. Nastavení odstávek nově umožňuje nastavit odstávkové okno pomocí tagu jednotlivých triggeru. Pokud nastane např. zaplnění disku v době odstávky MySQL, nefunkčnost databáze se nebude notifikovat, ale zaplnění disků na stejném hostu ano.

Další informace nastavení odstávek.

Single sign-on pomocí webového serveru

Přihlášení Single sign-on pomocí Kerberos, NTLM a dalších bylo nově umožněno přidáním nových konfiguračních možností autentizace HTTP.

HTTP autentizace nyní získala vyhrazenou kartu ve formuláři Autentizace, ve kterém můžete definovat nové funkcionality. Jako je login case-sensitive/case-insensitive nebo remove domain name z odeslaných pověření uživatele.

Volba login case-sensitive/case-insensitive byla přidána i do nastavení LDAP autentizace.

Viz také: Autentizace

V souvisejícím vývojem byla pro konfiguraci skupiny uživatelů přidána možnost přístupu LDAP frontend.

Pružnější auto-registrace aktivního agenta

Dříve auto-registrace byla spuštěna pouze jednou, což nenabízí příliš velkou flexibilitu pro případy, kdy se změní něco na hostiteli. V nové verzi se automatická registrace opakuje, pokud se změní hostitelská metadata (parametr HostMetadata, parametr HostMetadataItem v konfiguraci agenta).

To umožňuje přizpůsobit monitorování na základě povahy změn na hostiteli. Chcete-li tak flexibilněji pracovat, akcie automatické registrace nyní podporují nové operace:

 • remove host
 • enable host
 • remove from host group
 • unlink from template

Podpora MySQL 8.0

Z mnoha distribucí byla MySQL odstraněna a byla nahrazena projektem MariaDB. Kdo na verzi od Oracle nezanevřel, může instalovat z patřičných zdrojů. Do Zabbixu byla přidána podpora pro MySQL 8.0.

Date-based indices nastavení pro Elasticsearch

Podpora nové komponenty monitorovacího systému Zabbix - Elasticsearch je poměrně čerstvá, tato funkcionalita se objevila na začátku tohoto roku ve verzi 3.4.5. Verze 4.0 vylepšuje některé tyto nové vlastnosti ukládání dlouhodobých dat.

Bezpečnější připojení proxy serverů

Nyní je možné bezpečněji konfigurovat připojení pro aktivní i pasivní proxy servery:

Povolený rozsah adres pro aktivní proxy server může být omezen. Při konfiguraci aktivního proxy serveru v rozhraní frontend je nové pole s názvem adresy proxy. Pokud jsou pak zadány aktivní požadavky na proxy, budou přijaty pouze z tohoto seznamu adres IP / názvů DNS aktivního proxy serveru.

Parametr Server v pasivní konfiguraci proxy serveru, který byl dříve ignorován, nyní je povinný. Pasivní proxy odmítne adresu, která není uvedena v parametru Server.

Severita problému (dříve události) může být změněna

Síla problému (události) dříve vždy závisela na závažnosti triggeru a nemohla být změněna. Nyní je závažnost problému v tabulce událostí samostatné pole a lze jej aktualizovat. Přestože původní hodnota je založena na závažnosti triggeru, může být aktualizována pomocí obrazovky aktualizace problému.

Práce s problémy

Obrazovka aktualizace problému

Obrazovka aktualizace problému je přepracovaná verze obrazovky potvrzení předchozích verzí Zabbixu.

Vedle přejmenování byly provedeny následující změny:

 • Síla problému nyní může být změněna na úrovni události
 • Každá akce aktualizace potíží může být provedena samostatně:
 • Komentář k problému můžete nechat bez potvrzení
 • Můžete problém potvrdit bez komentování
 • Můžete problém ručně uzavřít bez potvrzení, komentování atd.
 • Můžete definovat rozsah pro každou z následujících akcí: Změnit závažnost, Potvrzení, Zavřít problém.
 • Seznam historie obsahuje více symbolických informací o dosavadních činnostech

Přepracování přepínače času

Volba časového období byla přepracována s cílem poskytnout uživatelům možnost jednoduše vybrat často požadované období.

Je také možné oddálit vybranou dobu (dvakrát zvýšit nebo o 50 % v obou směrech), přesunout periodu dopředu a dozadu a zvolit přesnější datum z výběru data.

Přepracována jsou následující místa:

 • Monitoring → Dashboard (graph widget)
 • Monitoring → Problems (with History selected in the filter)
 • Monitoring → Web (in scenario details)
 • Monitoring → Latest data (item graph, item history, ad-hoc graph, templated screens)
 • Monitoring → Graphs
 • Monitoring → Screens
 • Monitoring → Screens (slideshows)
 • Reports → Availability report
 • Reports → Triggers top 100
 • Reports → Audit
 • Reports → Action log

Viz též: Volba časového periody

Režim kiosku pro stránky frontend

V novém režimu kiosku pro stránky frontend se zobrazí pouze obsah stránky. Například v ovládacích panelech se zobrazují pouze widgety.

Kiosk mode (new):

Fullscreen mode:

Režim kiosku je přístupný klepnutím na tlačítko, když je již v režimu celé obrazovky. Režim kiosku je podporován pro všechny stránky, kde je podporován režim celé obrazovky.

Kompaktní pohled na problémy (události)

Režim kompaktního zobrazení byl přidán v části Monitoring → Problems umožňující maximalizovat množství problémů, které lze vidět současně:

Chcete-li aktivovat režim kompaktního zobrazení, vyberte příslušnou možnost ve filtru.

Ve filtru problémů jsou k dispozici další dvě nové možnosti:

 • Zvýraznit celý řádek umožňuje zvýraznit celý řádek nevyřešených problémů pomocí barvy závažnosti problému. Tato možnost je k dispozici ve standardním modrém a tmavém motivu. není k dispozici v tématech s vysokým kontrastem.
 • Zobrazit časovou osu umožňuje zobrazení / skrytí vizuální časové osy. Toto zaškrtávací políčko bylo také přidáno do konfigurace widgetu panelu Problémy. Všimněte si, že tato volba není dostupná, pokud je vybrán kompaktní pohled.

Monitoring → Odstranění menu Triggers

Při zobrazení Monitoring → Problems se toto menu stává sekcí go-to, když potřebujete vidět aktuální problémy. Bylo rozhodnuto odstranit sekci Triggery z nabídky Monitorování.

Stav Triggerů jako takový lze nyní zobrazit v sekci Configuration → Hosts → Triggers (ve sloupci Nová hodnota), zatímco trigger popisy jsou přístupné z kontextové nabídky Trigger a jsou otevřeny v rozbalovacím okně.

Podpora maker v inventáři pomocí tagů událostí

Makra {INVENTORY.*} jsou nyní podporovány pomocí tagu událostí, použitý pro korelaci událostí založené na triggeru.

Rozšíření maker inventáře v tagu událostí umožňuje korelovat události (např. Problémy a jejich rozlišení), například podle umístění datového centra, odpovědného administrátora systému, čísla regálu a jakékoli jiné položky inventáře, což poskytuje administrátorům ještě více možností automatizace.

Vypnutí flexibilní konverze jednotek

Nastavením jednotek pro položky v Zabbixu dojde k přepočtu výsledné hodntoy - například příchozí hodnota je "2048" a s jednotkou "B" se zobrazí takto "2KB".

V nové verzi lze zabránit tomu, aby byla některá jednotka převedena pomocí "!" před jednotkou, například !B.

1024 !B -> 1024 B
1024 B -> 1 KB
61 !s -> 61 s
61 s -> 1m 1s
0 !uptime -> 0 uptime
0 uptime -> 00:00:00
0 !! -> 0 !
0 ! -> 0

Více e-mailů v jednom médiu uživatele

Nově je možné nastavit více e-mailových adres k jednomu uživatelském médiu.

Je-li zadáno více e-mailových adres tímto způsobem, bude jeden e-mail zaslán všem určeným příjemcům. Ve starších verzích se muselo nastavit více medií typu email k jednomu uživateli.

Export událostí, hodnot a trendů v reálném čase

Novinkou serveru je export událostí, hodnot položek a trendů v reálném čase ve formátu JSON. Tuto funkcionalitu zapneme nastavením nového parametru ExportDir v konfiguraci serveru. Dalším novým parametrem - ExportFileSize lze použít k určení maximální velikosti jednotlivých exportních souborů.

Podrobnosti v dokumentaci: Real-time export of events, values, trends

Oprávnění pomocí tagů

Formulář skupin uživatelů byl rozšířen o novou kartu Filtr tagů, který umožňuje nastavit oprávnění založená pomocí tagů pro skupiny uživatelů, aby zjistily problémy filtrované podle názvu tagu a jeho hodnoty:

Tato změna se týká formuláře "Skupiny uživatelů" v části Správa → Skupiny uživatelů.

Komprese pro komunikaci server-proxy

Veškerá komunikace mezi Zabbix serverm a Zabbix proxy a naopak může být komprimována. Komprese snižuje požadavky na šířku pásma a zvyšuje tak rychlost přenosu dat.

Administrace → Proxy je rozšířen o další sloupec s názvem "Komprese".

Pro podporu komprese je vyžadována knihovna Zlib.

Vylepšena zpráva o nefunkčnosti databáze

Zpráva a nefunkčnosti databáze byla vylepšena, aby poskytla více podrobností o konkrétním problému. Od této chvíle obsahují následující znění:

[MySQL|PostgreSQL|Oracle|IBM DB2] database <DB Name> [on <DB Host>:<DB Port>] is not available: <error message depending on the type of DBMS (database)>

Použití klíčového slova "ne"

Nyní je podporováno použití klíčového slova "ne" v poli výrazu v rozevíracím seznamu u filtrování pravidla Discovery. Ve starších verzích bylo nutné vytvořit negativní regulární výraz a ten v tomto formuláři použít.

Tato změna se týká formuláře nastavení filtru u LLD.

Items - Položky

Nové

 • vfs.dir.count - byla přidána agent položka k rekurzivnímu započítání všech položek v daném adresáři.

Aktualizované

 • vm.memory.size - podpora parametru slab
 • net.if.total - overruns (fifo) and compressed
 • net.if.in - overruns (fifo), frame, compressed and multicast
 • net.if.out - overruns (fifo), collisions (colls), carrier and compressed
 • logrt a logrt.count - copytruncate log file rotation

JMX monitoring

Zabbix Java Gateway nyní podporuje práci s vlastními MBeans.

Triggery

Časové triggery zpracovávané pomocí history syncers

Zpracování časových trigger funkcí, jako jsou nodata(), date(), dayofmonth(), dayofweek(), time() a now(), bylo přesunuto z timer processes na history syncers. Jednodušeji řečeno, zmíněné funkce nově zpracovává jiný Zabbix interní proces.

Frontend - WebGUI

Označení povinných polí

Povinná pole ve všech formulářích Zabbix frontend jsou nyní označena červenou hvězdičkou.

Přepracování výběru data

Výběr data byl přepracován tak, aby umožnil výběr roku, měsíce a data na klávesnicí.

Mezi bloky roku / měsíce / data je možné navigovat pomocí Tab a Shift + Tab. Šipky na klávesnici nebo tlačítka se šipkami umožňují vybrat požadovanou hodnotu. Stisknutím klávesy Enter (nebo kliknutím na požadovanou hodnotu) se volba aktivuje.

Volba času byla odstraněna z výběru dat, protože je součástí přepracovaného výběru času. Tlačítko Hotovo je také odstraněno, protože vybrané datum je nyní aktivováno okamžitě. Tlačítko Nyní bylo také odstraněno.

Změna a možnosti výběru barev

Výběr barev byl přepracován a nabízí větší paletu barev, z nichž si můžete vybrat:

Před Zabbix 4.0

V Zabbix 4.0

Popup okna byla nahrazena dialogy s překryvy

Všechna vyskakovací okna, která byla otevřeny v nových oknech, jsou nyní otevřena jako překryvné dialogy přes frontend.

Kromě toho bylo do těchto oken přidáno tlačítko Zrušit.

Filtrování

Flexibilnější filtrování problémů podle tagu

Do filtrování problémů byla přidána větší flexibilita podle názvu a hodnoty tagu událostí:

Hodnota triggeru zobrazená v seznamu trigeru nastavených u hosta

Hodnota triggeru (OK/Problém) se nyní zobrazí v seznamu konfigurace triggeru v novém sloupci Hodnota:

Změny ve formuláři "Hromadná aktualizace hostitele"

Nové zaškrtávací políčko Odebrání skupin hostitelů a přidání pole automatického dokončení. Od tohoto okamžiku uživatelé mohou od hostitelů odebrat konkrétní hostitelské skupiny. V případě, že jsou hostitelé ve vybraných skupinách, budou z těchto skupin odstraněni hosté. V případě, že hostitelé nejsou ve vybraných skupinách, nic nebude přidáno ani odstraněno. V případě, že stejné skupiny hostitelů budou nahrazeny a odstraněny ve stejnou dobu, hostitelé jsou ve skutečnosti ponecháni bez skupin.

Dvojité boxy byly nahrazeny automatickým výběrem

Od této chvíle jsou některé formy mnohem více uživatelsky přívětivé a kompaktní. Ovládací prvky dvoji Box (select box) jsou nyní odstraněny a nahrazeny automatickým výběrem.

Před Zabbix 4.0

V Zabbix 4.0

Tato změna platí pro následující konfigurační formuláře:

 • Configuration → Hosts → Create/Edit host and Configuration
 • Configuration → Host groups → Create/Edit host group
 • Configuration → Maintenance → Create/Edit maintenance period → Hosts & Groups tab
 • Configuration → Templates → Create/Edit template
 • Administration → User groups → Create/Edit user group
 • Administration → Proxies → Create/Edit proxy

Ikony pro typ oznámení

Na začátku oznámení frontend byly přidány odpovídající ikony a barvy, které označují, zda je zpráva o úspěchu, neúspěchu nebo varování.

Success message

Failure message

Warning message

Zelené pozadí události bylo odstraněno

Zelené pozadí bylo odstraněno:

Pro vyřešené problémy ve sloupci závažnosti v části Monitoring → Problems / Triggers a odpovídající widget dashboard

Před Zabbix 4.0

V Zabbix 4.0

Konfigurovatelný název cookie

Název cookie, které Zabbix frontend používá pro interní ověřování, je nyní konfigurovatelný v definicích frontend v ZBX_SESSION_NAME.

Lokalizace

Překlady Zabbixu již několik vydání realizuje partner Zabbix SIA společnost Datasys. Před vydáním 4.0 byl překlad do češtiny hotový na 100 %. Řečí čísel je to 15431 slov (3396 řetězců).

Čtěte dále

  Dlouhodobě spolupracujeme se společností DNS a chceme s vámi sdílet jejich nabídku. Technickou...
dne: Čt, 06/24/2021 - 17:37
Pravidelné zálohování je jedním z nejdůležitějších a nejspolehlivějších způsobů ochrany dat před...
dne: Čt, 06/10/2021 - 14:26
  Síťoví administrátoři musí v dnešní době čelit mnoha nástrahám. Řešení typu NAC (Network Acces...
dne: St, 06/02/2021 - 14:33
Už přes rok se snažíme podporovat školáky ve výuce, a ve spolupráci s našimi partnery jim dodáváme...
dne: St, 06/02/2021 - 14:10
  Firewall dnes už nestačí. Pro skutečnou ochranu potřebujete systém, který se na hrozby dívá z...
dne: Út, 05/25/2021 - 10:20
  Množství externích uživatelů se neustále rozrůstá a vyvíjí, zatímco stávající způsoby zajištění...
dne: Čt, 05/13/2021 - 13:34
  Práce z domova je nový standard. Většina schůzek probíhá v on-line nástrojích, k tomu se přidává...
dne: St, 05/05/2021 - 09:51
COVID-19 počátkem roku 2020 udeřil jako tsunami, smetl zavedené operace i procesy a přinutil vedení...
dne: Po, 04/26/2021 - 13:29
  Někdy se může hodit přibrat do schůzky Microsoft Teams externího účastníka, který aktuálně nemá...
dne: Čt, 04/08/2021 - 10:46
Náš tým rozšiřuje Informační systém datových schránek a stará se o jeho hladký chod i funkcionality...
dne: Čt, 04/01/2021 - 09:05
Ohrožení zdraví zaměstnanců, přerušení výroby, zpozdilý servisní zásah... Tyto i jiné situace mohou...
dne: Po, 03/22/2021 - 17:32
Opakujeme náš velmi úspěšný webinář představující český nástroj Whalebone! Zúčastněte se a využijte...
dne: Po, 03/15/2021 - 20:24
Záběr servisních služeb našeho oddělení IT as a Service obracíme od firemní klientely také ke...
dne: St, 03/10/2021 - 17:00
Je velmi pravděpodobné, že máte zranitelnou business kritickou službu ve své síti. Tyto...
dne: Pá, 02/26/2021 - 09:35
Další z našich webinářů přinese informace o racionální bezpečnostní politice v podobě PAM systémů...
dne: Út, 02/16/2021 - 10:41
Pořádáme další webinář, tentokrát na téma řešení INTELIGENTNÍ ARCHIVACE DAT. Jeho přínos shledáte...
dne: Po, 02/08/2021 - 13:40
Spojili jsme síly se sesterskou společností SYSCAE a společně vyvinuli bytelné, praktické a z...
dne: Po, 02/01/2021 - 11:42
Zajištění neustálé dostupnosti interních aplikací je věc, na kterou spoléhá každá organizace. Oddat...
dne: Pá, 01/22/2021 - 11:30
Loňský rok byl v mnoha ohledech jiný, za nás to byl ovšem rok úspěšný, plný výzev, přátelské...
dne: Út, 01/12/2021 - 11:34
SOC je zkratka vzniklá z anglického Security Operation Center. Zařazení této služby do portfolia...
dne: Čt, 01/07/2021 - 15:24
Vánoční svátky se blíží a my Vám již nyní přejeme hodně klidu a pohody. Některé procesy ovšem...
dne: Po, 12/21/2020 - 09:06
Konference se sice letošní rok přesunuly do kyber prostoru, jejich kvalita však zůstala zachována,...
dne: Čt, 11/05/2020 - 09:54
Současná situace nutí k přesunům do on-linu. Abychom byli našim stávajícím i potenciálním...
dne: St, 11/04/2020 - 10:09
COVID hýbe životy nás všech. Protože má naše firma pracovní kapacity a teď je ta nejvhodnější doba...
dne: Po, 11/02/2020 - 15:22
Firmy a společnosti, pořád využíváte Exchange nebo Office 2010? Vězte, že nejste jediní. Těmto...
dne: Čt, 10/29/2020 - 16:56
Distanční výuka přináší různá úskalí. Zásadní otázka vyvěrá hned na začátku – Mají všichni školáci...
dne: Po, 10/26/2020 - 15:41
Nefunguje nabíjení, porouchala se klávesnice, nějaký software nereaguje? Co kdybychom za vás...
dne: Po, 10/19/2020 - 14:23
Technologie umí pomáhat nejen v průmyslu a byznysu, ale i tam, kde to zatím není příliš všední - v...
dne: Út, 09/29/2020 - 15:10
CoreIT společně s partnery DATASYS, S.ICZ a TOTAL SERVICE srdečně zve na první český online Zabbix...
dne: St, 09/16/2020 - 15:07
Počítat s on-line výukou dnes musí každá škola či jiná vzdělávací instituce. Možností, jak ji...
dne: So, 08/29/2020 - 12:42
Psali jsme to už mnohokrát a je to pořád pravda – kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější....
dne: Pá, 07/31/2020 - 12:42
    Dnešním dnem jsme oficiálně přešli na nový nový helpdeskový systém pro evidenci řešených...
dne: St, 07/01/2020 - 11:25
Útoky blokující počítačové systémy a šifrující data, které požadují výkupné za obnovení stavu a...
dne: Po, 06/22/2020 - 13:31
Nástroj pro sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí ELISA se 16.6.2020 stal...
dne: Pá, 06/19/2020 - 14:11
Pomáhat administrátorům efektivně zprůhlednit, řídit a chránit síť, je v mnoha společnostech...
dne: St, 05/13/2020 - 11:23
Svět nyní plyne nestandardním tempem. Mnoho podniků zavřelo své brány a společně se svými...
dne: St, 03/18/2020 - 13:57
Byl jednou jeden nedobytný hrad. Jeho obranu řídil moudrý vládce, ale všichni věděli, že mu dobře...
dne: Po, 03/16/2020 - 11:50
Dnešní svět IT je velice složitý a neustálá inovace je v něm naprostou nutností. Je pouhou otázkou...
dne: St, 02/05/2020 - 09:51
Náhoda si nevybírá, jestli se výpočetní technika porouchá ve všední den nebo tehdy, kdy se to vůbec...
dne: Pá, 12/20/2019 - 08:52
SD-WAN odděluje řízení a logiku sítě od samotných hardwarových zařízení a umožňuje vytvoření jedné...
dne: Ne, 12/01/2019 - 08:11
Pokud využíváte Windows 2008 či 2008 R2 a ještě jste nepodnikli kroky vedoucí k jejich modernizaci...
dne: Út, 11/05/2019 - 08:22
Monitorovací systém Zabbix není asi nutné dlouze představovat. Za dobu své existence si našel místo...
dne: Čt, 10/17/2019 - 08:06
Informační technologie se bezpřestání posouvají vpřed a i my neustále sledujeme a vyhodnocujeme...
dne: Po, 10/14/2019 - 14:15
Ptáte-li se po aktivním řešení zabezpečení IT infrastruktury, Fortinet je jasnou volbou. Fortinet...
dne: Po, 09/30/2019 - 12:57
Využíváte služeb našeho help desku či zkrátka jakkoliv jinak spolupracujete s naším oddělením IT as...
dne: Po, 09/23/2019 - 12:05
Využíváte ve vaší společnosti cloud? Jistě pracujete s CRM, nějakou komunikační platformou a...
dne: St, 08/21/2019 - 15:38
V příspěvku z minulého měsíce jsme objasňovali za nás nejpodstatnější výhody cloudu, potažmo cloud...
dne: Po, 08/05/2019 - 14:49
Bez vdělávání by to nešlo. V IT jsou trendy a inovace velmi důležité. Sledujeme je nejen my, ale...
dne: Ne, 07/28/2019 - 13:05
Co je to cloud? Samozřejmě - buzzword dnešní doby. Technicky však velmi zjednodušeně úložiště dat...
dne: Pá, 07/12/2019 - 11:47
  Ve čtvrtek 27.6. jsme se od 13:00 s hosty především z IT oddělení státní správy sešli v pražském...
dne: Ne, 06/30/2019 - 08:59
Široká odborná veřejnost je každý rok zvána na zajímavou akci pořádanou společností CESNET. Jde o...
dne: Út, 06/11/2019 - 11:29
Letošní květen je pro naši společnost velmi významný. Je to totiž už čtvrt století od doby, kdy nás...
dne: Út, 05/28/2019 - 15:00
Ochrana na úrovni DNS překladu je stěžejním bodem zabezpečení sítí proti malware a zneužití...
dne: St, 05/15/2019 - 14:59
Společnost IBM zná asi každý – vyrábí a na trhy uvádí počítačový hardware i software a zabývá se...
dne: Út, 04/30/2019 - 12:53
Technologie mohou být skvělými nástroji pro optimalizaci různých procesů. Aplikace DEPO, kterou...
dne: St, 04/17/2019 - 11:10
Potřebujete spolehlivě a pokud možno i levně komunikovat se svými zaměstnanci nebo klienty? Řešení...
dne: Pá, 03/29/2019 - 14:47
Za monitory počítačů je fajn, občas je však nutné zavítat i do světa. Načerpat inspiraci, zavnímat...
dne: Po, 03/25/2019 - 08:58
Hledáte jednoduché řešení řízení autentizace uživatelů? Je pro vás implementace 802.1x časově i...
dne: Čt, 02/28/2019 - 14:16
Kybernetická bezpečnost je stále aktuálnější téma. Problémem je paradigma, že se stále soustředíme...
dne: Po, 02/11/2019 - 13:43
Zajímají vás konkrétní výsledky naší práce? Případová studie je vhodným nástrojem k její komplexní...
dne: Po, 02/04/2019 - 08:30
  S účinností od 1.2.2019 se role technického ředitele naší společnosti ujímá Pavel Štros. Mgr....
dne: Pá, 01/18/2019 - 14:44
IT as a Service, jedno z oddělení naší společnosti, které nám dělá dobré jméno. Čím? Skvěle...
dne: Čt, 11/22/2018 - 13:51
Na začátku listopadu byla uvolněna přelomová verze 4.0 nástroje DATASYS ELISA pro integrovaný...
dne: Po, 11/19/2018 - 13:07
Internet se stal samozřejmostí. Stejně tak můžeme na každém kroku spatřovat technologická řešení,...
dne: Pá, 10/19/2018 - 07:59
Společnost Zabbix SIA vydala 2. října 2018 novou verzi monitorovacího systému Zabbix. Zabbix 4.0 ...
dne: Pá, 10/12/2018 - 11:47
Ve čtvrtek 20. září jsme byli partnery zajímavé události pod taktovkou DNS. Program jubilejního...
dne: St, 10/10/2018 - 14:38
Tuhle sezónu se zúčastníme několika zajímavých událostí. Přijďte na některou z nich a nasajte...
dne: Po, 09/24/2018 - 10:05
Pokud nechcete zaspat dobu a být v 21. století úspěšní, je nutné postupně modernizovat všechny...
dne: Po, 09/03/2018 - 08:38
Vaše e-mailové schránky plné pošty se souhlasy s vylepšením ochrany osobních údajů vám oznámily, že...
dne: Po, 07/30/2018 - 09:30
Pozvali jsme k nám kameru a nechali zachytit, jaká panuje u nás na Žižkově (a vlastně nejen tam!)...
dne: Pá, 07/27/2018 - 12:03
Tancuj tak, jako když se nikdo nedívá. Šifruj tak, jako když se dívají všichni! Náš IT Security...
dne: St, 06/06/2018 - 07:57
Letošní ročník překonal všechny předešlé a to nejen do množství lidí, kteří přijeli měřit síly nad...
dne: Út, 06/05/2018 - 10:04
Celý trh je těchto témat plný. Přesto zatím neexistují projekty, které bychom reálně mohli označit...
dne: Út, 06/05/2018 - 10:03
Nařízení o GDPR přijde v platnost už v pátek 25.5., příležitostí dozvědět si více není ale nikdy...
dne: Út, 06/05/2018 - 10:02