EKRANEkran

Nástroj průběžné kontroly práce administrátorů

Správci systémů a databází mají často neomezený přístup nejen ke konfiguraci systému, ale i k datům, a mohou spravovat účty jiných uživatelů, včetně jejich oprávnění. Pokud administrátoři svých pravomocí zneužívají, stávají se tzv. insidery.
Ekran

Ekran odhaluje insidery v informačním systému
efektivním procesem monitorování jejich činností.

V čem je řešení unikátní?

Nástroj EKRAN spolehlivě zaznamenává všechny činnosti administrátorů a poskytuje indexovaný video log všech nebo vybraných uživatelských relací realizovaných lokálně, prostřednictvím vzdálené plochy nebo např. přes SSH. Video log je průkazný a díky kvalitním indexům získá supervizor velmi rychle přehled např. o všech administrátorem použitých aplikacích.

Odpadá pracná a téměř vždy nedokonalá konfigurace toho, které z privilegovaných úkonů je konkrétní správce oprávněn provést. Řešení lze velmi snadno nasadit na stávající server, přes který do sítě přistupují dodavatelé, nebo i na kritické servery vnitřní IT infrastruktury. Implementace nízkonákladového nástroje EKRAN nijak nemění způsob práce administrátorů a nevyžaduje žádnou změnu organizačních procesů, díky čemuž je velmi přímočará a rychle proveditelná.

DALŠÍ VÝZNAČNÉ VLASTNOSTI NÁSTROJE EKRAN

PERSONIFIKACE SERVISNÍCH ÚČTŮ

Umožňuje nasazení vícefaktorové autentizace a identifikaci uživatelů sdílených účtů pomocí sekundárního ověřování.

ŘÍZENÍ PRIVILEGOVANÝCH PŘÍSTUPŮ

Dovoluje bezpečný privilegovaný přístup ke kritickým koncovým serverům prostřednictvím správy relací RDP iniciovaných z jedné brány (Jump server).

KONTROLA PŘÍSTUPU SUBDODAVATELŮ

Umožňuje udílení přístupů a sledování činnosti externích poskytovatelů služeb, o jejichž aktivitách pořizuje auditní záznam využitelný ke kontrole délky prací vykazovaných dodavatelem.

MONITORING INSIDERŮ

Sleduje aktivitu uživatelů v reálném čase, podezřelé činnosti ihned notifikuje a uchovává záznamy relací pro případné vyšetřování. Uživatele, který se chová podezřele, dovoluje okamžitě zablokovat.

DODRŽOVÁNÍ STANDARDŮ

Podporuje komplexní zajištění kybernetické bezpečnosti a pomáhá splňovat bezpečnostní předpisy pro certifikace PCI DSS, SWIFT CSP, HIPAA a NIST.

VNITŘNÍ ŠETŘENÍ INCIDENTŮ

Umožňuje velmi rychle prozkoumat podezřelá chování zaměstnanců i subdodavatelů a tak efektivně plánovat a realizovat další opatření.

PŘENOS ZNALOSTÍ

Pomáhá zaškolovat juniorní správce poskytnutím záznamů relací zkušenějších kolegů.

MULTI-TENANT MÓD

Dovoluje rozdělit správu systému mezi jednotlivé správce podle organizační struktury podniku.

PASSWORD MANAGER

Podporuje bezpečné ukládání přihlašovacích údajů. Možnost automatizovaného přihlášení údaji načítanými ze zabezpečeného trezoru hesel.

Srozumitelná kontrola činností privilegovaných uživatelů je jednou z nejdůležitějších součástí firemních bezpečnostních opatření a auditování privilegovaného přístupu uživatelů je vyžadováno mnoha různými průmyslovými předpisy.

Důvěřujte, ale prověřujte! Kontrolujte práci vašich administrátorů!

PROČ ZVOLIT EKRAN?

  • Jedná se o nízkonákladové a velmi přímočaré řešení
  • Poskytuje detailní videozáznamy uživatelských relací
  • Implementuje se snadno na různé operační systémy
  • Nevyžaduje žádné změny v postupech správy systémů
  • Vyznačuje se snadnou technickou údržbou
  • Možno realizovat i jako cloudové řešení
  • Má minimální dopad na výkon

jak se řešení osvědčuje v praxi?

Stáhněte si případovou studii.

EKRAN JE CELOSVĚTOVĚ UŽÍVANÉ A UZNÁVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vyzkoušejte 30denní licenci a poznejte všechny výhody řešení přímo ve vašem síťovém provozu!

Chcete více informací? Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů
CAPTCHA
Jste robot?