DS IoT HUBDatasys IoT HUB

Jednotná platforma pro správu a reporting smart things

Potřeby lidí zůstávají stejné, prostředí se však dynamicky mění. Naše řešení pomáhá získávat reálná data a flexibilně rozhodovat při krizových situacích.
ikona

Představuje IoT Hub – centrum integrace chytrých senzorů i aktorů, které dovoluje jejich správu, poskytuje podrobné analýzy výkonnosti a reportuje historická i aktuální data.

Řešení KANCELÁŘ STAROSTY

Nejen městský analytický informační systém, ale především nástroj snadnější správu důležitých urbanistických prvků a podpora komfortnějšího i bezpečnějšího života v lokalitě. To je IoT HUB integrovaný do kanceláře moderního starosty.

Obsah řešení v kostce:
 • páteřní nosná síť pro senzorickou vrstvu,
 • chytré veřejné osvětlení,
 • meteostanice s publikací dat a alerty,
 • integrace na kamerový systém.

Návazné funkcionality

Chytré parkoviště

Chytré parkoviště:

 • I-Parking - řešení pro sledování parkovacích ploch a jejich okolí.
 • AI-Parking - vyhodnocování obsazených míst pomocí pokročilých algoritmů pro detekci a klasifikaci vozidel.
Inovované veřejné osvětlení

Inovované veřejné osvětlení:

 • kompletní modernizace světelné infrastruktury,
 • vyšší účinnost a hospodárnost, stmívatelnost, dálkové ovládání,
 • budování a správa infrastruktury pro sběr, ukládání a zpracování dat,
 • implementace a správa aplikací využívajících zpracovaná data.
Inteligentní kamerový systém

Inteligentní kamerový systém s množstvím funkcí, např.:

 • počítání vozů s určováním jejich kategorie,
 • evidence volných parkovacích míst a podezřelého pohybu osob u zaparkovaných vozů,
 • detekce fronty, např. před některou z budov,
 • detekce srocování lidí.
Moderní meteostanice

Moderní meteostanice:

 • různé typy hardwarového a funkčního provedení,
 • napájení ze sítě nebo bateriemi,
 • typ přenosu Sigfox, RJ-45 atd.,
 • měření veličin Cox, Nox, pevné částice, teplota, vlhkost atd.
 • vizualizace hodnot a alerty.

Využití senzorů:

Využití senzorů

Řešení ASISTIVNÍ ŽIVOT

Koncepce poskytování inovativních podpůrných služeb vhodná pro sledování seniorů i dalších osob v potenciálním ohrožení. Na základě komunitní opory systémově propojuje zdravotní péči a sociální služby.

O co Asistivní život usiluje?
 • Umožňovat seniorům co nejdéle zůstat v jejich přirozeném prostředí.
 • Zajišťovat bezpečnost díky senzorům a technologiím.
 • Zabezpečovat inteligentní propojení s dispečinkem a vyhodnocovat data.
 • Sledovat aktuální zdravotní stav osob a poskytovat podporu zdravotní péče.
 • Spoluvytvářet nový segment sdílené ekonomiky v oblasti péče o seniory.

Ucelené řešení

Domácnosti

Domácnosti

Vybavení domovů senzory a panickými tlačítky propojenými do inteligentního systému.

Dispečink

Dispečink

Sběr dat z dostupných senzorů, vyhodnocování dat, automatizované zpracování, vizualizace a práce se seniorem.

Správa péče

Správa péče

Vytvoření sdílené ekonomiky za poskytnutí vyžádané osobní péče podobný Uberu.

Jak v kostce funguje?

Osoby pohybující se v dané budově jsou vybaveny GSM náramky s panickým tlačítkem. Data o lokaci náramků a zmáčknutí tlačítka jsou vizualizována na pracovišti dispečera pomocí webové aplikace. V případě zmáčknutí panického tlačítka aplikace na náramku spustí vizuální a zvukový poplach. V reakci na události je pomocí aplikace upozorněna rodina, případně dorazí pomoc.

V čem vám DATASYS IoT HUB pomůže?

Získávat reálná data Získávat reálná data – o životě ve městech i potřebách konkrétních osob.
Rozhodovat flexibilně o krizových situacích Rozhodovat flexibilně o krizových situacích.
Zefektivňovat proces datové analýzy Zefektivňovat proces datové analýzy.
Integrovat jednotlivé bezpečnostní agendy Integrovat jednotlivé bezpečnostní agendy.

Zajímá vás více? Kontaktujte nás!

Rádi připravíme koncept k reálným potřebám vašeho prostředí!

CAPTCHA
Jste robot?