Co přináší Zabbix 4.4.?

Monitorovací systém Zabbix není asi nutné dlouze představovat. Za dobu své existence si našel místo v mnoha IT odvětvích. Jeho dynamický vývoj došel k nové vývojové verzi 4.4. Náš bezpečnostní specialista, Lukáš Malý, o něm pro server root.cz napsal článek, který si dovolujeme sdílet i zde. 

V pondělí 7. října 2019 byl vydán Zabbix 4.4 ve formě zdrojových kódů a balíčků v oficiálním Zabbix repository. Na stránkách dokumentace je velmi podrobný popis všech nových funkcí. V repozitáři je nově k dispozici i sestavení pro RHEL 8, SLES 15, Raspbian 10, Debian 10.


Zabbix agent 2

Zabbix agent nové generace byl vyvinut pod názvem Zabbix agent 2 (zabbix_agent). Některé z cílů stanovených při vývoji nového agenta:

 • snížit počet TCP spojení
 • větší souběžná kontrola
 • snadná rozšiřitelnost pomocí pluginů
 • náhrada C Zabbix agenta (s tím, že bude zachována předchozí funkcionalita)

Zabbix Agent 2 je zapsán v jazyce Go (s opětovným použitím C kódu Zabbix agenta). Pro kompilaci Zabbix agenta 2 je vyžadováno nakonfigurované prostředí Go verze 1.12+. Zabbix agent 2 je k dispozici v předkompilovaných balíčcích Zabbix.
zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Zabbix agent druhé generace


Webhooks v notifikacích


V nové verzi jsou rozšířeny funkcionality notifikací. Webhooks je nový media type, který umožňuje napsat vlastní kód v JavaScriptu, čímž se značně rozšiřují možnosti notifikací.

Zatímco v předchozích verzích, bylo možné použít jen externí skripty, nyní lze veškerou logiku výstrah udržovat uvnitř Zabbixu, konkrétně pomocí nového typu média Webhook.

Webhook lze použít pro snadnou integraci notifikací Zabbixu se systémem helpdesku třetích stran, pomocí chat, messengere atd.

Podrobnosti v dokumentaci Webhooks.


Oficiální podpora TimescaleDB


Podpora TimescaleDB, byla poprvé přidaná experimentálně v Zabbix 4.2, nyní je již oficiální. Viz dokumentaci Migrace na TimescaleDB.
Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Zabbix + TimescaleDB


Podívejte se na blog Zabbix, kde je příspěvek pro rychlé porovnání výkonu s PostgreSQL.


Agregační funkce v grafech


Grafy umožňují zobrazit data jako např. sloupe, nová verze poskytuje možnost vytváření agregovaných dat v grafech.

Můžete tedy vybrat požadované období (pět minut, hodinu, den) a poté zobrazit agregovanou hodnotu pro toto období místo všech hodnot. Možnosti agregace jsou následující:
 • min
 • max
 • avg
 • count
 • sum
 • first (první zobrazená hodnota)
 • last (poslední zobrazená hodnota)

Nejzajímavějším využitím agregace dat je možnost vytvořit souběžné porovnání dat za určité období:
Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Agregovaný graf


Agregaci lze nakonfigurovat v nastavení sady dat v konfiguraci grafického widgetu.
Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Agregovaný graf nastavení


Podrobnosti v dokumentaci agregace v grafech.


Zvýšil se limit položky Dependent item


Maximální počet povolených závislých položek (Dependent item) pro jednu hlavní položku byl zvýšen z 999 na 29999.


Kerberos autentizace


Pro autentizaci webů je nově možné použít Kerberos:
 • Web monitoring
 • HTTP items
Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Kerberos autentizace pro web kontroly


Živá / provozní data problémů


Nyní je možné konfigurovat způsoby zobrazování provozních dat pro aktuální problémy. Nejnovější hodnoty položek na rozdíl od hodnot položek v době problému.

Zobrazení provozních dat lze konfigurovat ve filtru Monitoring → Problems nebo v konfiguraci příslušného widgetu řídícího panelu výběrem jedné ze tří možností:
Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Live data v událostech (problems)


S názvem problému – provozní data jsou připojena k názvu problému a v závorkách.
Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Live data v událostech (problems)


Obsah provozních dat lze konfigurovat s každým triggerem, který má nyní nové pole provozních dat (Operational data). Toto pole přijímá libovolný řetězec s makry, především makro  {ITEM.LASTVALUE <1-9>}.
Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Nastavení live data v triggeru


Provozní data lze také zahrnout do notifikací pomocí nového makra  {EVENT.OPDATA}.


Monitoring databáze může vrátit více řádků / sloupců


Byla přidána nová položka monitoringu databáze:

db.odbc.get[unique_description,data_source_name]

Ve srovnání s položkou db.odbc.select[], která již byla k dispozici v předchozích verzích, je nová položka schopna vracet hodnoty z více řádků a sloupců formátovaných jako JSON.

Může být tedy použit, jako hlavní položka shromažďující všechny požadované metriky v jednom systémovém volání. Předzpracování JSONPath lze použít v závislých položkách k extrahování jednotlivých hodnot z této hlavní položky.

Nová položka může být také použita pro vyhledávání LLD pomocí dotazů ODBC SQL.

Ve srovnání s položkou db.odbc.discovery[] z předchozích verzí tato položka nedefinuje nízkoúrovňová detekční makra ve vráceném JSON, nicméně tyto makra mohou být uživatelem definována podle potřeby pomocí vlastní funkce makra LLD s JSONPath, aby ukazoval na požadované hodnoty ve vráceném JSON.


Low-level discovery


Low-level discovery pro bloková zařízení


Pomocí nového vestavěného detekčního klíče nízkoúrovňového objevování blokových zařízení a jejich typů je nově podporováno: vfs.dev.discovery.

Objevení vrátí JSON s hodnotami dvou maker – {#DEVNAME} a {#DEVTYPE}, identifikující název blokového zařízení a typ.

Tato makra lze použít k vytváření prototypů položek pomocí položek agentů vfs.dev.read[] a vfs.dev.write[], agent položka vfs.dev.read[{#DEVNAME},sps].

Vice dokumentace LLD blokových zařízení


Low-level discovery pro služby SystemD


Nízkoúrovňové objevování služeb systemd (služby výchozím nastavení) je podporováno pomocí nového vestavěného detekčního klíče: systemd.unit.discovery. Tento klíč je podporován pouze u Zabbix agenta druhé generace.

Objevení vrátí JSON s hodnotami několika maker, identifikující různé vlastnosti systémové jednotky. Tato makra lze použít k vytváření prototypů položek pomocí nového klíče položky systemd.unit.info[], např.  systemd.unit.info["{#UNIT.NAME}", LoadState].

Viz dokumentace:
V prvogeneračním agentu byla obdobná funkcionalita systemd dostupná např. pomocí modulu zabbix-module-systemd.


JMX MBean discovery s ne-ASCII řetězci


Nyní existuje nová položka pro objevování JMX MBean, která negeneruje LLD makra, a proto může vracet hodnoty bez omezení souvisejících s generováním názvu makra LLD (například spojovníky, hranaté závorky a jiné znaky než ASCII): jmx.get[<discovery_mo­de>,<object_name>]

Pokud položka jmx.discovery[] z předchozích verzí narazila na JMX MBean, které nemohly být převedeny na název makra (kvůli nepodporovaným znakům v generování názvu makra LLD), musely tyto vlastnosti ignorovat.

Nová položka jmx.get[] negeneruje názvy maker LLD ve vráceném JSON. Namísto toho mohou být názvy maker LLD definovány na kartě uživatelských maker pravidla zjišťování pomocí JSONPath pro směřování na požadované hodnoty.

Podrobnosti v dokumentaci: Discovery JMX objects.


WMI discovery


Byla přidána nová položka agenta systému Windows: wmi.getall[<names­pace>,<query>]

Ve srovnání s položkou wmi.get[], která již byla k dispozici v předchozích verzích, je nová položka schopna vrátit celou odpověď na dotaz, formátovanou jako JSON. Předzpracování JSONPath lze použít k označení konkrétnějších hodnot vráceného JSON.

Nová položka může být použita pro LLD pomocí dotazů WMI.

Přestože tato položka nedefinuje LLD makra ve vráceném JSON, uživatel může tato makra definovat podle potřeby pomocí vlastní funkce makra LLD s JSONPath, aby ukazoval na požadované hodnoty ve vráceném JSON.


Bezpečná auto-registrace


Dříve byla veškerá komunikace během autorizace registrace Zabbix agenta prováděna nešifrovaně. V nové verzi je bezpečný způsob autorizace možný pomocí konfigurace autentizace založené na PSK se šifrovaným připojením.

Úroveň šifrování je konfigurována globálně v sekci Administration → General, v nové části Autoregistration přístupné prostřednictvím rozbalovací nabídky vpravo. Je možné vybrat žádné šifrování, TLS šifrování s ověřováním PSK nebo obojí (takže někteří hostitelé se mohou registrovat bez šifrování, zatímco jiní pomocí šifrování):
Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Globální nastavení zabezpečení auto-registrace

Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Nastavení PSK auto-registrace


Autentizace pomocí PSK je realizována Zabbix serverem před přidáním hostitele. Pokud nastane úspěšné ověření, hostitel bude přidán.


Auto-registrace DNS jménem


Nyní je možné určit, že hostitel by měl být registrovan s názvem DNS jako výchozí rozhraní agenta. Za tímto účelem je třeba zadat / vrátit název DNS jako hodnotu konfiguračních parametrů „HostInterface“ nebo „HostInterfaceItem“.

Mějte na paměti, že pokud se změní hodnota jednoho ze dvou parametrů, aktualizuje se autorizované rozhraní hostitele. Je tedy možné aktualizovat výchozí rozhraní na jiné jméno DNS nebo IP adresu. Aby se však změny projevily, musí být agent restartován. Konfigurační parametry „HostInterface“ nebo „HostInterfaceItem“ jsou podporovány od Zabbix 4.4.


Při objevování jsou povoleny delší názvy hostů


Maximální povolená délka názvu hostitele se při objevování hostitele a automatické registraci aktivního agenta zvýšila ze 64 znaků na 128 znaků.


Rozšířené možnosti preprocessing


Vlastní zpracování chyb je nyní k dispozici také pro následující kroky předzpracování:
 • Check for error in JSON
 • Check for error in XML
 • Check for error using regular expression

V typickém případě vlastního zpracování chyb lze data přeskočit, pokud se objeví chybová zpráva.


Hostname zahrnutý do real-time exportu


Názvy hostitelů jsou nyní zahrnuty do exportu událostí, hodnoty položek a trendů v reálném čase (dříve byl exportován pouze viditelný název hostitele). Protokol exportu se změnil s informacemi o názvu hostitele. Nyní s objektem, nikoli string/array.


Nové šablony


K dispozici jsou nové oficiální šablony:


Linux


Nové monitorovací šablony systému Linux mají tři varianty:
 • Template OS Linux podle Zabbix agent, Template OS Linux podle Zabbix agent active – Linux monitorován pomocí Zabbix agent (modular) – závisí na Template Module Zabbix agent, což by mělo být import/update jako první
 • Template OS Linux podle Prom – Linux monitorován pomocí node exporter (monolithic)
 • Template OS Linux SNMPv2 – Linux monitorován pomocí SNMPv2 (modular) – závisí na Template Module Generic SNMPv2, což by mělo být import/update jako první – závisí na Template Module Interfaces SNMPv2, což by mělo být import/update jako první


Windows


Template OS Windows podle Zabbix agent, Template OS Windows podle Zabbix agent active – Windows monitorován pomocí Zabbix agent. Tyto šablony jsou podporovány Windows Server 2008/Vista a výše.


Cisco UCS server


Template Server Cisco UCS SNMPv2 – Cisco UCS server monitorovací šablona.


Nginx


Apache

 • Template App Apache podle Zabbix agent – shromažďuje metriky podle mod_status lokálne pomocí Zabbix agent (viz popis).
 • Template App Apache podle HTTP – shromažďuje metriky podle mod_status pomocí HTTP agent vzdáleně (viz popis).


RabbitMQ

 • Template App RabbitMQ cluster podle Zabbix agent a Template App RabbitMQ node pomocí Zabbix agent – shromažďuje metriky podle RabbitMQ management plugin pomocí Zabbix agent lokálně.
 • Template App RabbitMQ cluster podle HTTP a Template App RabbitMQ node pomocí HTTP – shromažďuje metriky podle RabbitMQ management plugin pomocí HTTP agent vzdáleně.


MySQL/MariaDB


Template DB MySQL – viz požadavky na provoz této šablony.


PostgreSQL


Template DB PostgreSQL – viz požadavky na provoz této šablony. Můžete získat tyto šablony:

V sekci Configuration → Templates v nových instalacích. Pokud upgradujete z předchozích verzí, můžete si tyto šablony stáhnout z úložiště Zabbix Git nebo je najít v adresáři šablon stažené nejnovější verze Zabbix. Poté je můžete v sekci Configuration → Templates importovat ručně do Zabbixu.

Pokud již existují šablony se stejnými názvy, je třeba při importu zaškrtnout možnost Odstranit chybějící, aby bylo dosaženo čistého importu. Tímto způsobem budou odstraněny staré položky, které již nejsou v aktualizované šabloně (pamatujte, že to bude znamenat ztrátu historie těchto starých položek).


Jabber, Ez Textové media type byly odstraněny


Typy médií Jabber a Ez Texting pro doručování oznámení byly odstraněny.

Pokud jsou tyto typy médií přítomny ve vaší existující instalaci, budou během upgradu nahrazeny typem skriptového média se zachovanými všemi relevantními parametry. Oznámení přes Jabber a Ez Texting však již nebudou fungovat.


Frontend


Default dashboard


Výchozí řídicí panel dodávaný s novými instalacemi (Global view) byl vylepšen. U aktualizovaného widgetu Problems podle závažnosti byl přidán souhrnný pohled na problémy. Byl přidán nový widget dostupnosti hostitele. Několik widgetů má nyní skryté záhlaví včetně widgetu Hodiny.
Zabbix 4.4
Zabbix 4.4
Default dashboard


V rámci Dashboardu v novém Zabbix 4.4 došlo k mnoha změnám a vylepšení, které jsou souhrnně popsány.


Export/import


Media types


Typy médií lze nyní pro snadnější sdílení exportovat a importovat.


Byl změněn formát exportu hostitele


Formát exportu hostitele a šablony v XML/JSON byl změněn ve způsobu exportu triggerů. Dříve byly všechny triggery uvedeny za informacemi o hostiteli. Nyní, pro dosažení lepší čitelnosti, jsou spouštěče, které jsou založeny na jedné hostitelské položce pouze v problémech a výrazu obnovy, uvedeny ve značkách příslušné hostitelské položky.


Makra


{EVENT.ID} je nyní podporována ve spouštěcích adresách URL, což umožňuje vytvářet úplné adresy URL k podrobnostem o problému.


Výkon


Databázová tabulka Items byla dříve používána frontendem i serverem, což vedlo k nežádoucímu zamykání řádků v době, kdy např. server aktualizoval pole ‚log‘ items. K vyřešení této situace bylo pole v reálném čase (lastlogsize, state, mtime, error) rozdělena do samostatné tabulky nazvané  item_rtdata.
Máte-li zájem Zabbix vyzkoušet ve vašem provozu, rádi vám budeme technickou oporou.  

Čtěte dále

  Dlouhodobě spolupracujeme se společností DNS a chceme s vámi sdílet jejich nabídku. Technickou...
dne: Čt, 06/24/2021 - 17:37
Pravidelné zálohování je jedním z nejdůležitějších a nejspolehlivějších způsobů ochrany dat před...
dne: Čt, 06/10/2021 - 14:26
  Síťoví administrátoři musí v dnešní době čelit mnoha nástrahám. Řešení typu NAC (Network Acces...
dne: St, 06/02/2021 - 14:33
Už přes rok se snažíme podporovat školáky ve výuce, a ve spolupráci s našimi partnery jim dodáváme...
dne: St, 06/02/2021 - 14:10
  Firewall dnes už nestačí. Pro skutečnou ochranu potřebujete systém, který se na hrozby dívá z...
dne: Út, 05/25/2021 - 10:20
  Množství externích uživatelů se neustále rozrůstá a vyvíjí, zatímco stávající způsoby zajištění...
dne: Čt, 05/13/2021 - 13:34
  Práce z domova je nový standard. Většina schůzek probíhá v on-line nástrojích, k tomu se přidává...
dne: St, 05/05/2021 - 09:51
COVID-19 počátkem roku 2020 udeřil jako tsunami, smetl zavedené operace i procesy a přinutil vedení...
dne: Po, 04/26/2021 - 13:29
  Někdy se může hodit přibrat do schůzky Microsoft Teams externího účastníka, který aktuálně nemá...
dne: Čt, 04/08/2021 - 10:46
Náš tým rozšiřuje Informační systém datových schránek a stará se o jeho hladký chod i funkcionality...
dne: Čt, 04/01/2021 - 09:05
Ohrožení zdraví zaměstnanců, přerušení výroby, zpozdilý servisní zásah... Tyto i jiné situace mohou...
dne: Po, 03/22/2021 - 17:32
Opakujeme náš velmi úspěšný webinář představující český nástroj Whalebone! Zúčastněte se a využijte...
dne: Po, 03/15/2021 - 20:24
Záběr servisních služeb našeho oddělení IT as a Service obracíme od firemní klientely také ke...
dne: St, 03/10/2021 - 17:00
Je velmi pravděpodobné, že máte zranitelnou business kritickou službu ve své síti. Tyto...
dne: Pá, 02/26/2021 - 09:35
Další z našich webinářů přinese informace o racionální bezpečnostní politice v podobě PAM systémů...
dne: Út, 02/16/2021 - 10:41
Pořádáme další webinář, tentokrát na téma řešení INTELIGENTNÍ ARCHIVACE DAT. Jeho přínos shledáte...
dne: Po, 02/08/2021 - 13:40
Spojili jsme síly se sesterskou společností SYSCAE a společně vyvinuli bytelné, praktické a z...
dne: Po, 02/01/2021 - 11:42
Zajištění neustálé dostupnosti interních aplikací je věc, na kterou spoléhá každá organizace. Oddat...
dne: Pá, 01/22/2021 - 11:30
Loňský rok byl v mnoha ohledech jiný, za nás to byl ovšem rok úspěšný, plný výzev, přátelské...
dne: Út, 01/12/2021 - 11:34
SOC je zkratka vzniklá z anglického Security Operation Center. Zařazení této služby do portfolia...
dne: Čt, 01/07/2021 - 15:24
Vánoční svátky se blíží a my Vám již nyní přejeme hodně klidu a pohody. Některé procesy ovšem...
dne: Po, 12/21/2020 - 09:06
Konference se sice letošní rok přesunuly do kyber prostoru, jejich kvalita však zůstala zachována,...
dne: Čt, 11/05/2020 - 09:54
Současná situace nutí k přesunům do on-linu. Abychom byli našim stávajícím i potenciálním...
dne: St, 11/04/2020 - 10:09
COVID hýbe životy nás všech. Protože má naše firma pracovní kapacity a teď je ta nejvhodnější doba...
dne: Po, 11/02/2020 - 15:22
Firmy a společnosti, pořád využíváte Exchange nebo Office 2010? Vězte, že nejste jediní. Těmto...
dne: Čt, 10/29/2020 - 16:56
Distanční výuka přináší různá úskalí. Zásadní otázka vyvěrá hned na začátku – Mají všichni školáci...
dne: Po, 10/26/2020 - 15:41
Nefunguje nabíjení, porouchala se klávesnice, nějaký software nereaguje? Co kdybychom za vás...
dne: Po, 10/19/2020 - 14:23
Technologie umí pomáhat nejen v průmyslu a byznysu, ale i tam, kde to zatím není příliš všední - v...
dne: Út, 09/29/2020 - 15:10
CoreIT společně s partnery DATASYS, S.ICZ a TOTAL SERVICE srdečně zve na první český online Zabbix...
dne: St, 09/16/2020 - 15:07
Počítat s on-line výukou dnes musí každá škola či jiná vzdělávací instituce. Možností, jak ji...
dne: So, 08/29/2020 - 12:42
Psali jsme to už mnohokrát a je to pořád pravda – kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější....
dne: Pá, 07/31/2020 - 12:42
    Dnešním dnem jsme oficiálně přešli na nový nový helpdeskový systém pro evidenci řešených...
dne: St, 07/01/2020 - 11:25
Útoky blokující počítačové systémy a šifrující data, které požadují výkupné za obnovení stavu a...
dne: Po, 06/22/2020 - 13:31
Nástroj pro sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí ELISA se 16.6.2020 stal...
dne: Pá, 06/19/2020 - 14:11
Pomáhat administrátorům efektivně zprůhlednit, řídit a chránit síť, je v mnoha společnostech...
dne: St, 05/13/2020 - 11:23
Svět nyní plyne nestandardním tempem. Mnoho podniků zavřelo své brány a společně se svými...
dne: St, 03/18/2020 - 13:57
Byl jednou jeden nedobytný hrad. Jeho obranu řídil moudrý vládce, ale všichni věděli, že mu dobře...
dne: Po, 03/16/2020 - 11:50
Dnešní svět IT je velice složitý a neustálá inovace je v něm naprostou nutností. Je pouhou otázkou...
dne: St, 02/05/2020 - 09:51
Náhoda si nevybírá, jestli se výpočetní technika porouchá ve všední den nebo tehdy, kdy se to vůbec...
dne: Pá, 12/20/2019 - 08:52
SD-WAN odděluje řízení a logiku sítě od samotných hardwarových zařízení a umožňuje vytvoření jedné...
dne: Ne, 12/01/2019 - 08:11
Pokud využíváte Windows 2008 či 2008 R2 a ještě jste nepodnikli kroky vedoucí k jejich modernizaci...
dne: Út, 11/05/2019 - 08:22
Monitorovací systém Zabbix není asi nutné dlouze představovat. Za dobu své existence si našel místo...
dne: Čt, 10/17/2019 - 08:06
Informační technologie se bezpřestání posouvají vpřed a i my neustále sledujeme a vyhodnocujeme...
dne: Po, 10/14/2019 - 14:15
Ptáte-li se po aktivním řešení zabezpečení IT infrastruktury, Fortinet je jasnou volbou. Fortinet...
dne: Po, 09/30/2019 - 12:57
Využíváte služeb našeho help desku či zkrátka jakkoliv jinak spolupracujete s naším oddělením IT as...
dne: Po, 09/23/2019 - 12:05
Využíváte ve vaší společnosti cloud? Jistě pracujete s CRM, nějakou komunikační platformou a...
dne: St, 08/21/2019 - 15:38
V příspěvku z minulého měsíce jsme objasňovali za nás nejpodstatnější výhody cloudu, potažmo cloud...
dne: Po, 08/05/2019 - 14:49
Bez vdělávání by to nešlo. V IT jsou trendy a inovace velmi důležité. Sledujeme je nejen my, ale...
dne: Ne, 07/28/2019 - 13:05
Co je to cloud? Samozřejmě - buzzword dnešní doby. Technicky však velmi zjednodušeně úložiště dat...
dne: Pá, 07/12/2019 - 11:47
  Ve čtvrtek 27.6. jsme se od 13:00 s hosty především z IT oddělení státní správy sešli v pražském...
dne: Ne, 06/30/2019 - 08:59
Široká odborná veřejnost je každý rok zvána na zajímavou akci pořádanou společností CESNET. Jde o...
dne: Út, 06/11/2019 - 11:29
Letošní květen je pro naši společnost velmi významný. Je to totiž už čtvrt století od doby, kdy nás...
dne: Út, 05/28/2019 - 15:00
Ochrana na úrovni DNS překladu je stěžejním bodem zabezpečení sítí proti malware a zneužití...
dne: St, 05/15/2019 - 14:59
Společnost IBM zná asi každý – vyrábí a na trhy uvádí počítačový hardware i software a zabývá se...
dne: Út, 04/30/2019 - 12:53
Technologie mohou být skvělými nástroji pro optimalizaci různých procesů. Aplikace DEPO, kterou...
dne: St, 04/17/2019 - 11:10
Potřebujete spolehlivě a pokud možno i levně komunikovat se svými zaměstnanci nebo klienty? Řešení...
dne: Pá, 03/29/2019 - 14:47
Za monitory počítačů je fajn, občas je však nutné zavítat i do světa. Načerpat inspiraci, zavnímat...
dne: Po, 03/25/2019 - 08:58
Hledáte jednoduché řešení řízení autentizace uživatelů? Je pro vás implementace 802.1x časově i...
dne: Čt, 02/28/2019 - 14:16
Kybernetická bezpečnost je stále aktuálnější téma. Problémem je paradigma, že se stále soustředíme...
dne: Po, 02/11/2019 - 13:43
Zajímají vás konkrétní výsledky naší práce? Případová studie je vhodným nástrojem k její komplexní...
dne: Po, 02/04/2019 - 08:30
  S účinností od 1.2.2019 se role technického ředitele naší společnosti ujímá Pavel Štros. Mgr....
dne: Pá, 01/18/2019 - 14:44
IT as a Service, jedno z oddělení naší společnosti, které nám dělá dobré jméno. Čím? Skvěle...
dne: Čt, 11/22/2018 - 13:51
Na začátku listopadu byla uvolněna přelomová verze 4.0 nástroje DATASYS ELISA pro integrovaný...
dne: Po, 11/19/2018 - 13:07
Internet se stal samozřejmostí. Stejně tak můžeme na každém kroku spatřovat technologická řešení,...
dne: Pá, 10/19/2018 - 07:59
Společnost Zabbix SIA vydala 2. října 2018 novou verzi monitorovacího systému Zabbix. Zabbix 4.0 ...
dne: Pá, 10/12/2018 - 11:47
Ve čtvrtek 20. září jsme byli partnery zajímavé události pod taktovkou DNS. Program jubilejního...
dne: St, 10/10/2018 - 14:38
Tuhle sezónu se zúčastníme několika zajímavých událostí. Přijďte na některou z nich a nasajte...
dne: Po, 09/24/2018 - 10:05
Pokud nechcete zaspat dobu a být v 21. století úspěšní, je nutné postupně modernizovat všechny...
dne: Po, 09/03/2018 - 08:38
Vaše e-mailové schránky plné pošty se souhlasy s vylepšením ochrany osobních údajů vám oznámily, že...
dne: Po, 07/30/2018 - 09:30
Pozvali jsme k nám kameru a nechali zachytit, jaká panuje u nás na Žižkově (a vlastně nejen tam!)...
dne: Pá, 07/27/2018 - 12:03
Tancuj tak, jako když se nikdo nedívá. Šifruj tak, jako když se dívají všichni! Náš IT Security...
dne: St, 06/06/2018 - 07:57
Letošní ročník překonal všechny předešlé a to nejen do množství lidí, kteří přijeli měřit síly nad...
dne: Út, 06/05/2018 - 10:04
Celý trh je těchto témat plný. Přesto zatím neexistují projekty, které bychom reálně mohli označit...
dne: Út, 06/05/2018 - 10:03
Nařízení o GDPR přijde v platnost už v pátek 25.5., příležitostí dozvědět si více není ale nikdy...
dne: Út, 06/05/2018 - 10:02